Onafhankelijke website over maatschappelijk welzijn
Samen armoede bestrijden en bespreekbaar maken

Het bestuur van Stichting Meer met Minder

Voorzitter (tevens oprichter): Arie Dirk Vooijs 
wonende te:  BREDA 

Secretaris: Wim J. R. Jannes 
wonende te:  BREDA

Penningmeester: Helena W.J. Delissen 
wonende te: Oosterhout

 

Vrijwilligers Stichting Meer met Minder

Ambassadeur: Susanne van Loo-van Gent 
wonende te:  BREDA